HOKEJ   TENIS   VOLEJBAL   VYSOKOHORSKÁ A VODNÍ VÝKONOSTNÍ TURISTIKA   SÁZENÍ STROMŮ - SAKUR  
Vítejte na stránkách TJ SOKOL BUDYNĚ  
 
    SPONZOŘI:
    KONTAKT:
  
  Ing. Martin David 724227755
  správce paní Jirsová 732267910
 
Příspěvek od VZP
 

Pokud má člen zdravotní pojišťovnu VZP, může využít jejího programu a získat až 500 Kč za zaplacené členské příspěvky u Vaších jednot.

Je to naprosto jednoduché a bez nějakých omezení.

Podmínkou je členství v „ Klubu pevného zdraví“ kam se může přihlásit každý pojištěnec VZP.

Přihlášku lze udělat nejlépe ON-LINE na www.klubpevnehozdravi.cz ( je tam jeden drobný zádrhel-chtějí číslo pojištěnce, ale není to číslo z kartičky, ale rodné číslo). Pak už stačí přinést do kanceláře VZP doklad o zaplacení např. 500,-Kč pro r.2016 uhrazen příspěvek 500,-Kč na sport který podporují, který se koná 1 hodinu každý týden A pak dostaneš od VZP příspěvek ve výši uhrazené částky, ale max 500,-Kč/rok. Vhodné pro dětí i sportující rodiče. Doporučujeme všem členům fotbalového, volejbalového, boxerského, florbalového i badmintonového oddílu.

Potvrzení vystavujeme jen sportujicím členům, kteří příspěvky mají zaplacené.

VZP proplácí přispěvky do 3 měsíců po jejich uhrazení.

Informace od kanceláře VZP:

v letošním roce je možno získat příspěvek až 500 Kč na pohybové aktivity.

Příspěvek je poskytován na pohybovou aktivitu jako jsou sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. trvající (předplacené na) minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně.

Možno čerpat na:

Fotbal, Gymnastika, Volejbal, Nohejbal, Tenis, Běh, Florbal, Box

Doklad o úhradě, případně další doklady požadované u jednotlivých programů.

Doklady musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Účetní/daňový doklad - s uvedením rozsahu a předmětu plnění (účel vystavení dokladu, název služby, název zboží) - datum vystavení daňového (účetního) dokladu - cena v Kč (s DPH) - identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy)

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde

Dnes je 17. července 2018 made by